Aska härad på plats


Aska härads vapensköld

Aska häradsvapen. Bilden här ovan är hämtad från Wikipedia. Illustration: Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5.

Nu har Aska härad i Östergötland kommit upp.

Se de antagna respektive föreslagna vapen som finns för detta härad.

Läs mer om Aska härad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *